Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Energetyka
Osoba odpowiedzialna: 
Maciej Kapalski
Email: 
Maciej.Kapalski@mg.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
26.11.2013Zakończenie konsultacji społecznych

Aktualności

Konsultacje projektu ustawy o OZE

15.11.2013

Celem projektowanej ustawy jest:

1. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi 
w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
2. racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
3. kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
4. wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych 
w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych  źródeł   energii,
5. tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnych źródeł energii,
6. zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości 
z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Powyższe cele zgodnie z projektem ustawy mają zostać osiągnięte dzięki wprowadzeniu specjalnych mechanizmów dotyczących generacji i obrotu energią z OZE np:

1. wprowadzenie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
2. obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
3. rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej,
4. dodatkowe zachęty rozwoju odnawialnych źródeł energii,
5. uproszczenie zasad wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
6. wprowadzenie zasad monitorowania cen energii, oraz
7. wprowadzenie systemu aukcyjnego

Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane mechanizmy prawne umożliwią realizacje celów ustawy. 

Ilość odsłon artykułu: 
9250
Redaktor merytoryczny: 
Maciej Kapalski
Data utworzenia: 
13.11.2013 09:34:11
Redaktor zatwierdzający: 
Marek Kubel-Grabau
Data modyfikacji: 
16.04.2014 16:04:04

Najnowsze uwagi
Bartłomiej Derski 29.11.2013

Przepis powinien zostać usunięty. W związku z tym, że inwestorzy startujący w aukcjach muszą mieć podpisaną umowę o przyłączenie nie ma zagrożenia, że OSD/OSP, [...]

Link do dokumentu
Bartłomiej Derski 29.11.2013

Umożliwienie stawania do aukcji jedynie podmiotom, które doprowadziły projekt do etapu, w którym możliwe jest już rozpoczęcie fizycznej budowy rodzi bardzo duże[...]

Link do dokumentu
Bartłomiej Derski 29.11.2013

Zgodnie z ZTP dodawany art. 9a ust. 13 powinien zostać dodany w rozporządzeniu, a jeżeli ustawodawca chce zaoszczędzić czas, to w przepisach przejściowych ustaw[...]

Link do dokumentu
Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu