Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych podlegajacych ograniczeniom

Projekt ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych podlegajacych ograniczeniom

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Offset i sprawy obronne
Osoba odpowiedzialna: 
Jerzy Majchrzak
Email: 
jolanta.wikalinska@mg.gov.pl
Adres: 
MINISTERSTWO GOSPODARKI Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych podlegajacych ograniczeniom

21.05.2015

Z dniem 2 września 2014 r., na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych weszły w życie przepisy ograniczające dostęp osób fizycznych (przeciętnych użytkowników) do prekursorów materiałów wybuchowych w stężeniach wyższych niż wskazane w załączniku I do rozporządzenia.

 

Polska, jako państwo członkowskie UE, jest zobowiązana niezwłocznie dostosować prawo krajowe do prawa unijnego poprzez ustanowienie przepisów służących stosowaniu rozporządzenia (UE) nr 98/2013.

 

Projekt ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom nie przewiduje rozwiązań poza bezwzględnie wymaganymi przez UE.

 

Projekt ustawy reguluje kwestie w zakresie:

- utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego, przy Komendzie Głównej Policji,

- utworzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji, prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży substancji wymienionych w załącznikach do rozporządzenia UE nr 98/2013 oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje,

- wskazania organów właściwych do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzenia nr 98/2013 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, organy celne, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego),

- wprowadzenie uregulowań umożliwiających monitorowanie i kontrolę wykonywania postanowień rozporządzenia,

- ustalenia sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów.

 

Przepisy ograniczające dostęp osób fizycznych do prekursorów materiałów wybuchowych służą zwiększeniu bezpieczeństwa publicznego.

Ilość odsłon artykułu: 
2509
Redaktor merytoryczny: 
Jolanta Wikalińska
Data utworzenia: 
21.05.2015 12:52:05
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
21.05.2015 12:52:05

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów